İçeriğe geç

ÖNEMLİ TARİHLER
3 Temmuz 2023: Katılım Formu ve Bildiri Özlerinin Son Gönderimi
7 Temmuz 2023: Bildirilerin Hakemlere Gönderilmesi
31 Temmuz 2023: Kabul Edilen Bildirilerin İlanı (Hakem değerlendirilmesi biten özetlerin yazarlarına kabul mektuplarının gönderilmesi)
21 Ağustos 2023: Çalıştay Programının Duyurulması
7-8 Eylül 2023: Çalıştay Sözlü ve Poster Sunumları
9 Eylül 2023: Arazi Gezisi (Trakya Tersiyer Havzası ve Trakya Havzasının Tektono-Sedimenter Gelişimi.)
10 Eylül 2023: Sosyal Kültürel Geziler (İstanbul Şehir Turu ve Boğaz gezisi)

 

3 July 2023: Final Submission of Participation Form and Abstracts                July 7, 2023: Submission of Papers to Referees
31 July 2023: Announcement of Accepted Papers (Sending acceptance letters to the
authors of the abstracts whose referee evaluation has been completed)
21 August 2023: Announcement of the Workshop Program
7-8 September 2023: Workshop Oral and Poster Presentations
September 9, 2023: Field Trip (Thrace Tertiary Basin and Tectono-Sedimentary
Development of the Thrace Basin.)
September 10, 2023: Social Cultural Tours (Istanbul City Tour and Bosphorus cruise)