İçeriğe geç

Onur Kurulu / Honour Board
Nuri AYDIN (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü, Türkiye – Rector, Istanbul
University-Cerrahpaşa, Türkiye)
Mehmet BİLGİN (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Dekanı,
Türkiye – Dean of Engineering Faculty, Istanbul University-Cerrahpaşa, Türkiye)
Hüseyin ÖZTÜRK (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi, Jeoloji
Mühendisliği Bölüm Başkanı, Türkiye – Head of Geological Engineering Department,
Engineering Faculty, Istanbul University-Cerrahpaşa, Türkiye)
Düzenleme Kurulu / Organization Committee
Yakup ÇELİK (Başkan, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Türkiye – Chairman, Istanbul
University-Cerrahpaşa, Türkiye)
Serdar AKGÜNDÜZ (Sekreter, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Türkiye – Secretary,
Istanbul University-Cerrahpaşa, Türkiye)
İsmail Ömer YILMAZ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye – Middle East Technical
University, Türkiye)
Ejder YAPICI (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye – General
Directorate of Mineral Research and Exploration, Türkiye)
Sezer SEVİNÇ (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Türkiye – Turkish Petroleum
Corporation, Türkiye)
Ali İhsan Karayiğit (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye – Hacettepe University, Türkiye)
Emin ÇİFTCİ (İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye – Istanbul Technical University,
Türkiye)
Cüneyt BİRCAN (Balıkesir Üniversitesi, Türkiye – Balıkesir University, Türkiye)
Merve ÖZYURT (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye – Karadeniz Technical
University, Türkiye)
Mehmet ÖZKUL (Pamukkale Üniversitesi, Türkiye – Pamukkale University, Türkiye)

Calibe KOÇ TAŞGIN (Fırat Üniversitesi, Türkiye – Fırat University, Türkiye)
Ezher TAGLIASACCHI (Pamukkale Üniversitesi, Türkiye – Pamukkale University,
Turkey)
Raif KANDEMİR (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Türkiye – Recep Tayyip Erdoğan
University, Türkiye)
Alper GÜRBÜZ (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türkiye – Niğde Ömer
Halisdemir University, Türkiye)
Serkan ÜNER (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye – Van Yüzüncü Yıl University,
Türkiye)
Oğuz MÜLAYİM (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Türkiye – Turkish Petroleum
Corporation, Türkiye)
Selahattin Sami Teymurtaş (JMO, İstanbul)
Bilim Kurulu / Scientific Committee
Güncellenmektedir – It will be updated.