İçeriğe geç

Bildiri formatını indirmek için tıklayınız. ( docx)

Bildiri Özlerini 3 Temmuz 2023 tarihine kadar [email protected] adresine gönderilmelidir. Bildirilerinizle birlikte lütfen “Kayıt İşlemleri” sekmesi altında yer alan kayıt formumuzda ilgili yerleri doldurarak göndermeyi unutmayınız.

DİL
Sunum dili Türkçe veya İngilizcedir. Türkçe sunum içerisindeki şekillerin alt yazıların
ve sonuçların İngilizce yazılması, yabancı katılımcılar için kolaylık sağlayacaktır.
SÖZLÜ SUNUMLAR
Sözlü sunumlar 15 dakika sunum ve 5 dakika soru – cevap olacak şekilde toplam 20
dakika içinde yapılmalıdır. Tüm katılımcıların bu süre kurallarına uyması
beklenmektedir.
POSTERLER
Poster boyutu (A0), 80 cm (en) ve 110 cm (boy) ve portre (dikey) olacak şekilde
hazırlanmalıdır. Yatay (landscape) posterler kabul edilmeyecektir.

Click to download the paper format. (docx)
Abstracts should be sent to [email protected] until July 3, 2023. 
LANGUAGE
The presentation language is Turkish or English. 
ORAL PRESENTATIONS
Oral presentations should be made in a total of 20 minutes, with 15 minutes of
presentation and 5 minutes of questions and answers. All participants are kindly
expected to abide by these time rules.
POSTERS
Poster size (A0) should be 80 cm (width) and 110 cm (height) and portrait (vertical).
Horizontal (landscape) posters will not be accepted.